Centrum Wiedzy Praktycznej

Centrum Wiedzy Praktycznej 

Stowarzyszenie Centrum Wiedzy Praktycznej zajmuje się szeroko rozumianą edukacją,
organizacją szkoleń, seminariów, konferencji. 
Realizujemy projekty edukacyjne.

Prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej
www.espz.pl

adres: Budy Michałowskie 50, 96-316

konto bankowe: 46 1600 1462 1857 1007 7000 0001

KRS 0000336914,  regon 142015543

zarząd:
przewodniczaca Joanna Kosińska
sekretarz Barbara Karwowska
skarbnik Tomasz Kosiński